Թանգարանը՝

Համալիրի մեջ գործում է նաև հայոց ցեղասպանությանը նվիրված թանգարան։ Էքսպոզիցիան կենտրոնացված է փաստաթղթերին, լուսանկարներին և որսորդների անձնական անտիկվարներին։ Թանգարանում այցելությունը թույլ է տալիս հասկանալ վատթության մասշտաբավորությունը և ծանոթանալ որսորդների անհատական պատմություններին։

Կայանավարժեքը՝

Հայերի ցեղասպանության հիշատակի համալիրը գտնվում է Երևանի Ծիծեռնակաբերդ բլուրի արևմտյան կողմերում։ Այն հանդիսանում է հանդիպում ու ականջակիչ վայր, որտեղ բացվում է տեսարանը քաղաքի և Արարատ լեռներին։

Ի՞նչպես հասնել մեզ՝

Հիշատակի համալիրը հեշտությամբ հասանելի է Երևանի բոլոր հատվածներից։ Դուք կարող եք օգտվել տաքսի, քաղաքային ավտոբուս կամ կազմակերպված տուրիստական տրանսպորտից։ Նավիգացիայում մուտքագրեք հասցեն՝ Ծիծեռնակաբերդ, Երևան։

Բացման ժամերը՝

Համալիրը բաց է ամեն օր ժամը 9:00-ից 18:00-ը, բացառությամբ երկուշաբթիներից։ Թանգարանը աշխատում է նույն ժամերում, իսկ վերջին մուտքը հնարավոր է ժամը 17:00-ին։

Հյուրի խոսքեր.

“ Բաժանորդելով այս թանգարանից, ես չեմ կարող ուշադիր անել իմ հոգու խուռն զգացումները։ Այս վատթությանը նվիրված նմանատիպ ամենականգառումներ ես եմ այցելել աշխարհի մի քանի հատվածներում, բայց այստեղ իմ նախատեսվածությունը հասել է նոր մակարդակի։ Սա մեզ հիշեցնում է մարդկային արժեքների մասին և հաստատում է, թե ի՞նչպես պետք է մենք վերաբերվենք մեր պատմությանը, որպեսզի այն չկրկնվի։ Այս թանգարանի այցը անպայմանորեն պետք է լինի բոլորի ուղիղների ցանկին։ ”