2013 թ.

ԱԴԱՆԱՅԻ ՋԱՐԴԵՐՆ ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ

ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության-թանգարան
ինստիտուտ
Երևան

Օհանջանյան Ա.

2002 թ.

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ
Երևան

Ավագյան Ք.

2013 թ.

ԱՆՑՅԱԼԻ ՎՐԻՊՈՒՄՆԵՐ, ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն
Երևան

Հովհաննիսյան Լ.

2014 թ.

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱՅԻ ՑՈՒՑԱԲԵՐԱԾ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅ ԳԱՂԹԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ՈՐԲԵՐԻՆ 1915-1930 ԹԹ.

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ
Երևան

Աբրահամյան Լ.

2013 թ.

ԱՐԱԲ ԵՒ ԻՍԼԱՄ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐՈՒ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ԵՒ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՀԵՏ

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն
Երևան

Գույումճեան Կ.