ՀայոցՑեղասպանությունը՝
Թրագեդիայի Անմառ Յիշատակը

Գնացեք ճանապարհով XX դարի ամենամութ պահերի միջոցով, հայտնաբերելով անպատմված պատմությունները, շարժադարձ վկայականները եւ սաստիկ պատկերները մարդկային պատմության ամենացածր գլուխներից մեկում։

Տեսություն ՔՀ-ի Թրագեդիանը

Հայերի վարչական չարունակելությունը ՔՀ-ի սկզբումը աշխարհի մարդկանց սրտերին և մտքերին միշտ կտարում է։ Սա համալիր ժառանգություն է, որը թողնում է պատմությանում։

1915 թվականին, Օսմանյան կայսրությանը, որը գտնվում էր դժվար քաղաքացիական եւ սոցիալական փոփոխությունների մեջ, որոշեց լուծել "հայկական խնդիրը"։

Հայերին վրա կիրառված բռնությունը պլանավորված եւ համակարգված էր։ Բացակայում էր իսկականության բռնությանը։ Մամուլի տակ՝ Հայերի մասին, երբեք չեն համարել որպես առաջին դասի քաղաքացիներ։

Օրինակ, այս ահաբեկչական գործին համարվում է մոտ 1.5 միլիոն մարդ։ Բայց յուրաքանչյուր թիվը ունի իր պատմությունը։

Սա նաև բազմաթիվ վստահաբերականության աղբյուր է, չնայած շատ երկրները համարել են այս չարունակելությունը մարդու սպանությանից։

Սա պատմական, բայց նաև ակտուալ հարց է։ Հայերի մարդու սպանության հիշատակը կարևոր է ապագայի սերունդների համար։

20-րդ դարի ողբերգությունը

Պատմական համատեքստ

Առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջի ժամանակ, Օսմանյան կայսրությունը, պատմության մեկնիսկ ամենամեծ եւ ամենակարևոր կայսրություններից մեկը, դիմացնում էր բազմաթիվ խնդիրներին: Մինչեւ այժմ այն մեծ տարածքներին էր տարածված էուրասիայում, պարունակելով բազմազան ազգային, մշակութային եւ կրոնական խմբերին:

Այն ներքինում մասամբ բախվում էր բազմաթիվ խնդիրներով: Ծավալելով սոցիալական, տնտեսական եւ պետական թերությունները, այն անհրաժեշտում էր կայսրությանը սկսել ուղղակից փոփոխությունները: Ազգայինությունը, որը համարվում էր իդեոլոգիայով, որը ամփոփում էր ազգի նշանակությունը եւ միաությունը, ստանալով էր ավելի բազմաթիվ ազգային խմբերին, որոնք բնակվում էին Օսմանյան տարածքներում: Բազմաթիվը պահանջում էին ավելի մեծ ավտոնոմիա, որոշները էլ անկախությունը:

Այս բարդ քաղաքական լանդշաֆտում, հայերը, որոնք՝ Անատոլիայի տարածքներին բնակությամբ համարվողներից մեկը, դիմացնում էին դժվար դրվագներին: Իրենց մշակութային եւ կրոնական ժառանգությունը համարվել էր համարված Օսմանյան իշխանության ստորոգության հետ: Դրանց համարվելով որպես ներքին վտանգ, հատկապես՝ իրենց մօտությամբ քրեստոնյական երկրներին, հատկապես՝ Ռուսաստանին, որը համարվել էր Օսմանյան կայսրության հիմնական մրցակիցներից մեկը:

Պատմական համատեքստ
best valorant boosting service

Տեսություն ՔՀ-ի Թրագեդիանը

Թմրամասելում դարաստվածին, թաքցրած վատքերը, ցավերի հիշատակներ։

Ցեղասպանության ընթացքը

Մանրամասն նկարագրությունը դեպքերի, փուլերի, հայկական թվարարման չափանիշ պահերի։

Պատմական համատեքստ

Աշխարհը մինչեւ վատքը՝ քաղաքականություն, մշակույթ, հակամարտություններ, որոնք ձևավորում էին ժողովրդի կեանքը։

Միջազգային արձագանք

Միջազգային բարկություն, դիվանագիտական գործունեություններ, պահանջներ եւ ռեակցիաներ հայկական խախտմանն ակնկալելունական։

Ցեղասպանության ընթացքը

Մեծ Օսմանյան կայսրությունը, պատմության մեկը ամենահզոր կայսրություններից, այդ ժամանակում հանդես է գալիս մեծ ներքին եւ արտաքին խաղաղականությանը: Բարձրաճաճվող ազգականությունը , որը պատճառվել է բոլորում Եվրոպայում տեղի ունեցող գործընթացներից, այնպեսովոհետև հարվածել է այս բազմազգային պետության սիրտը: Այս համախոհումում հայերի մասին մտածումը, որպես ներքին թշնամին՝ աջակցող եվրոպական զորերը, դարձավ այս հին ազգի համակարգված եւ կազմակերպված ոչնչության նախաբառը:

Լինելով այս երկրներում հազարամյակներով, հայերը կարճ ժամանակում վերաբերվեցին վերաբերմանը, վերաբնակմանը կամ սպանմանը XX դարի մեկը ամենադրամատիկ մարդասպանություններին: Օսմանյան պետությանը նախահամաքարելով եւ որոշումներով իրականացվեց իրենց պոլիտիկան հայերի դեմ, հիմնավորելով դա ներքին եւ արտաքին վտանգներով:

Հայերի համայնքի ուժերի ոչնչության գործընթացը սկսվեց ինտելեկտուալների եւ համայնքի ղեկավարների ահազանգումներից, որոնք պետք էր հանել հայերին իրենց ղեկավարներից եւ համառության հոգումից: Բայց, այն, ի՞նչ էր հետո՝ գերազանցեց բոլոր մարդկանության սահմանները: Մեծ սահմաններով մարդկանց, այդ թվում կանայքներ, երեխաներ եւ ծերեր, ստիպվել էին անցնել անապատին առանց համապատասխան պահեստավորման, ջուրի կամ ապաստանից: Մահվան սպանման, հիվանդության եւ մաշկումից դառնալու ամենամատնաբոր պատճառով: Այն մարդկանց, որոնք կարողացան պահպանվել, հաճախ ահազանգում էին ավելի վատ ճակատագիրը զինվորների կամ բռնակալներից:

Ցեղասպանության ընթացքը

Միջազգային արձագանք

Միջազգային առաջադրանքը զարգացումների մասին տեղեկանքներին անմիջապես եւ սաստիկ էր: Երբ տեղեկանքները սկսեցին հասնել աշխարհի տարբեր անկյուններին, բազմաթիվ ազգերի մարդկանց սրտերում վախ եւ վերջապես վախեցավում էր: Խաղաղականության ամբողջ աշխարհում հառաչանքները լայնածաւալում էին այս վատական դեպքերին...

սահմանափակումներով: Այդ ժամանակին առաջնորդում էին Առաջին համաշխարհային պատերազմը, որի առաջնահերթ պատճառներից էր կոնֆլիկտում պայմանավորված երկրների կողմից սպասարկվող զինված խնդիրներին: Բացի այդից, դիմադրության հարաբերությունների բարդությունը, ստրատեգիական դաշինքները և այլ քաղաքական գործողությունները նպաստեցին վերադառնության հնարավորության սահմանմանը: Այնուամենառական, այդ բոլոր խաղաղականություններին չնայած, միջազգային համամասնության կողմից համատարած եւ կառավարական կանգառը էր բացահայտ եւ համալիրված։

Միջազգային արձագանք