ՀայոցՑեղասպանությունը՝
Թրագեդիայի Անմառ Յիշատակը

Գնացեք ճանապարհով XX դարի ամենամութ պահերի միջոցով, հայտնաբերելով անպատմված պատմությունները, շարժադարձ վկայականները եւ սաստիկ պատկերները մարդկային պատմության ամենացածր գլուխներից մեկում։

Սպանվածների
թիվը՝

800 000 - 1,5 միլիոն

Համարվում է, որ կոտորածի ընթացքում միջակայքում 1-ից 1.5 միլիոն հայեր են կորած: Այս թվերը վկայակոչում են այն սասանեալ աղետի մասշտաբավարականությունը, որի դիմաց հայ ժողովուրդը ենթարկվել է:

Կարդալ ավելին

Ցեղասպանության ամսաթիվը

Առաջին համաշխարհային պատերազմը 1915-1923 թվականներում

Հայերի կոտորածը տեղի ունեցել է 1915-1923 թվականներին։ Այն ամենաբարդավարված պահերը համապատասխանել են 1915-1917 թվականներին, երբ մեծ մասնակիությունը համարվող հանցագործությունները իրականացվել են։

Կարդալ ավելին

Հայոց ցեղասպանության վայրը՝

Օսմանյան կայսրություն։

Զոհերի դեմ հանցագործությունները իրականացվել են այն ժամանակի Օսմանյան կայսրության տարածքներում։ Շատ հայեր են հարվածվել մասնակցել "մահվան աւազանքներում" Տեր Զորի անապատով, որտեղ հազարավորները

Կարդալ ավելին

Աբդուլահմիդ Երկրորդ (1842-1918) բռնկապակում էր Օսմանյան Թագաւորության սպասաւորականությանը 1876-1909 թթ. Նախին շրջաններում տեղադրեց բարեկարգության անձամբավայրեր ու ազդեց սահմանադրական նորությանը։ 1876-ին մշակվեց Օսմանյան սահմանադրությունը, որտեղ մասնագետներից մեկը էր նաեւ Գրիգոր Օտյան։ Բայց այս հուսալի սկզբունքները հակառակվեցին 1878ին, երբ նա պատրաստվեց "զուլումի" տեղադրումներին։ Այնուամենայնիվ, իր վարչական շրջանում եզակի ազատագրական շարժումները կլորացրեց, բայց ավելի ուշ վերականգնեց սահմանադրությունը։ Այնուամենայնիվ, նրան հիշում են "կարմիր սուլթանի" վերնագիրով հայերի կոտորածների համար։ 1909-ին, մեկ հաղթած դարձակումից հետո, Նրա տեսականի ուրվագծերը վերջացան։